életrajz

Katona József

Katona József (1791-1830)

nyomtatáshoz a szöveg pdf változata letölthető innen

1791. november 11-én született Kecskeméten; iparos család sarja.

(A város szülötte Kelemen László is, a magyar színháztörténet nagy alakja.)

1798–1802 a kecskeméti római katolikus iskolában végzi az elemi osztályokat.

1802–1804, utána 1805-1807 a pesti és a kecskeméti piaristáknál gimnáziumi évek.

1807–1808 a szegedi piaristáknál filozófiát tanul (egyetemi előkészítő)

Jókai Mór

Jókai Mór (1825-1904)

1825. Révkomárom, nemesi, értelmiségi család

  • neve: Ásvay Jókay Móric
  • (Tóth Lőrinc, írótársa nevezte először Mór-nak, majd később Petőfi beszéli rá erre a névhasználatra)
  • apja: Ásvay Jókay József hites ügyvéd és árvagyám, "az árvák megmentője"
  • anyja: Pulay Mária
  • testvérei: Károly és Eszter.

1831. elemi iskolák Révkomárom – csodagyereknek tartják

1835 – 1837. Pozsony – cseregyermekként Zsigmondy Sámuel evangélikus líceumi tanárhoz kerül kosztra-kvártélyra, és a líceumban tanul, kitűnően.

Vajda János

nyomtatáshoz pdf formátumban letölthető innen

Vajda János (1827-1897)

Pesten született, 1827. május 7-én.

Apja, Vajda Endre feltehetően Kulcsár István lapszerkesztő szolgálatában állt Pesten, itt vette feleségül Veleczky Lídia szobalányt, s itt született fiuk.

Rövidesen a Fejér megyei Válra költöztek, ahol az apa az Ürményi-család birtokán főerdész volt. Így a költő gyermekkorát a mindig idillinek látott, községtől távoli erdészházban töltötte.

Babits Mihály

nyomtatáshoz pdf formátumban letölthető innen

A Jónás könyve 1938 terve már a műtét előtt készen volt, de csak azt követően vetette Babits papírra. Méghozzá jókedvűen, a lehetőségekhez képest mosolyogva és nevetve - tudjuk meg Illyés Gyula visszaemlékezéséből. (Ebből vonta le Illyés azt a következtetést, hogy valójában a prófétaszerep paródiájáról van szó, ám ezt az értelmezést sem a mű, sem az életmű egésze nem támasztja alá.)

Oravecz Imre életrajza

nyomtatáshoz pdf formátumban letölthető innen

Oravecz Imre életrajza
(1943–)

A Heves megyei Szajlán született, 1943. február 15-én. Általános iskolába szülőfalujában járt, az érettségi vizsgát Szentgotthárdon tette le. 1962 és 1967 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen tanult magyar–német szakon, és ugyanott diplomát szerzett. Első versei az Alföldben jelentek meg, 1962-ben – 1975-ig egyetlen más hazai országos terjesztésű orgánum sem közölte szövegeit.

Feliratkozás RSS - életrajz csatornájára