Igenevek

3 minute read

infinitivus – főnévi igenév participiumok – melléknévi igenevek gerundium – igéből képzett –ás, -és végű főnév supinum – célhatározói és tekintethatározói értelmű főnévi igenév A PARTICIPIUMOK RENDSZERE ACTIVUM PASSIVUM IMPERFECTUM imperfectum.tő + (ē)ns, -(ĕ)ntis donāns, donāntis = ajándékozó, aki ajándékozik regēns, regĕntis = irányító, aki irányít – PERFECTUM – supinum tő + -us, -a, -um donātus, donāta, donātum = a megajándékozott, akit megajándékoztak INSTANS Supinum tő + -ūrus, -ūra, -ūrum