Latin

1 minute read

néhány hasznos táblázat pdf formátumban főnévragozás igeragozás melléknévragozás szólások istenek igenevek mondatrövidítő szerkezetek névmások ragozási táblázatok számnevek szólások

2 minute read

Latin memoriterek Martialis Laudat, amat, cantat nostros mea Roma libellos,   meque sinus omnes, me manus omnis habet. ecce rubet quidam, pallet, stupet, oscitat, odit.   hoc volo: nunc nobis carmina nostra placent. Cicero Ō tempora, ō mōrēs! Senātus haec intellegit, cōnsul videt; hic tamen vīvit. Vīvit? immō vērō etiam in senātum venit, fit pūblicī cōnsiliī particeps, notat et dēsignat oculīs ad caedem ūnum quemque nostrum. Nōs autem fortēs virī satis facere reī pūblicae vidēmur, sī istīus furōrem ac tēla vītēmus.

6 minute read

  1. Accusativus cum infinitivo (Acc. cum inf.) A mondat tárgyára vagy alanyára vonatkozó mellékmondatot tömörít, azaz alárendelt tárgyi vagy alanyi mellékmondatot helyettesítő szerkezet. Részei: vezérige (verbum regens) + accusativus + infinitivus (6 fajta) Video patrem venire. Látom, hogy az apám jön. A vezérige lehet activ vagy deponens ige. Ha főmondat alanya és az ACI acc-a ugyanarra a személyre vonatkozik, akkor a se visszaható névmás a szerkezetben.

2 minute read

I. Közelre mutató névmás (ez) Sing. Plur. Nom. hic, haec, hoc hi, hae, haec Acc. hunc, hanc, hoc hos, has, haec Gen. huius horum, harum, horum Dat. huic his Abl. hoc, hac, hoc his II. Távolra mutató névmások (az) Sing. Plur. Nom. ille, illa, illud illi, illae, illa Acc. illum, illam, illud illos, illas, illa Gen. illius illorum, illarum, illorum Dat. illi illis Abl. Illo, illa, illo illis III.

3 minute read

infinitivus – főnévi igenév participiumok – melléknévi igenevek gerundium – igéből képzett –ás, -és végű főnév supinum – célhatározói és tekintethatározói értelmű főnévi igenév A PARTICIPIUMOK RENDSZERE ACTIVUM PASSIVUM IMPERFECTUM imperfectum.tő + (ē)ns, -(ĕ)ntis donāns, donāntis = ajándékozó, aki ajándékozik regēns, regĕntis = irányító, aki irányít – PERFECTUM – supinum tő + -us, -a, -um donātus, donāta, donātum = a megajándékozott, akit megajándékoztak INSTANS Supinum tő + -ūrus, -ūra, -ūrum