Magyar

2 minute read

Alakzatok Alakzat (lat. figura, gör. szkhéma) A klasszikus és modern retorika egyik alapkategóriája. Nyelvi átalakító eljárás eredménye: a hangsoroknak, jelentéseknek, mondat- és szövegszerkezeteknek az expresszivitás érdekében történő megváltoztatása. A klasszikus és modern retorika standard modellje négy átalakító eljárást tart számon. adjekció (bővítés, hozzátoldás); paralelizmus (párhuzam) szerkezeti párhuzam: az egymás után következő sorok ugyanolyan szerkezetűek gondolatritmus: az egymás után következő sorok ugyanolyan tartalmúak, ugyanarról szólnak pl.: Örökkön háborog a tenger

1 minute read

Ajánlott olvasmányok Bodor Ádám: Sinistra körzet html formátum (Digitális Irodalmi Akadémia) Oravecz Imre: A hopik könyve html formátum (Digitális Irodalmi Akadémia) Conan Doyle: Sherlock Holmes kalandjai html formátum (Magyar Elektronikus Könyvtár) pdf formátum (Magyar Elektronikus Könyvtár)

A hivatalos stílus

A hivatalos stílus

6 minute read

A hivatalos stílus STÍLUSRÉTEG – a beszéd és az írás meghatározott területén jellemzően használt nyelvi kifejező eszközök rendszere, illetve az ezek használatát szabályozó törvényszerűségek összessége. Irodalmi és köznyelvünkben a következő stílusrétegeket különböztetjük meg: Az írásbeli közlés és kifejezés stílusai: tudományos stílus a tudományos művek (monográfia, tanulmány, tudományos cikk, referátum, korreferátum, recenzió stb.) jellemző stílusa. A tudomány célja a valóság törvényeinek, összefüggéseinek világos és egyértelmű megismertetése érvelő bizonyítással. Ennek megfelelően a tudományos stílusból az érzelmi és festői hatású nyelvi elemek szinte teljesen hiányoznak.

3 minute read

A detektívtörténet anatómiája Keszthelyi Tibor: A detektívtörténet anatómiája című írásában 27 pontban fogalmazza meg a jó krimi kritériumait: A főhős különc férfiú, nem állami szolgálatban álló rendőr-bürokrata, hanem műkedvelő, akinek tetteit nehéz felfogású rajongója jegyzi föl. (Dupin és a narrátor) A tévesen gyanúsított figura bűnösségét látszólag minden bizonyítaná (indítóok, lehetőség a bűn elkövetésére, alibi hiánya, stb.) A tett színtere hermetikusan elzárt – rejtély, hogyan távozott a tettes. (kémény szűk, ajtók belülről zárva, ablakok leszögezve) Szokatlan, meglepő eszközökkel történő megoldás.

Bábel

Biblia - Bábel

Biblia - Bábel

1 minute read

Bábel 11,1 Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala. 11,2 És lőn mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának és ott letelepedének. 11,3 És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt. 11,4 És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén.

Bűneset

Biblia - Bűneset

Biblia - Bűneset

3 minute read

Bűneset 2,25 Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala.

3,1 A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? 3,2 És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk; 3,3 De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.