Szerkezetek

6 minute read

  1. Accusativus cum infinitivo (Acc. cum inf.) A mondat tárgyára vagy alanyára vonatkozó mellékmondatot tömörít, azaz alárendelt tárgyi vagy alanyi mellékmondatot helyettesítő szerkezet. Részei: vezérige (verbum regens) + accusativus + infinitivus (6 fajta) Video patrem venire. Látom, hogy az apám jön. A vezérige lehet activ vagy deponens ige. Ha főmondat alanya és az ACI acc-a ugyanarra a személyre vonatkozik, akkor a se visszaható névmás a szerkezetben.