A számnevek (nomen numirela)

A számnevek (nomen numirela)

nyomtatáshoz pdf formátumban letölthető innen

  Tőszámnév
(cardinalia)
Sorszámnév
(ordinalia)
Szorzószámnév
(adverbia numeralia)
Osztószámnév
(distributiva)
1 unus, una, unum primus,-a,-um semel singuli,-ae,-a
2 duo, duae, duo secundus3 bis bini, -ae,-a
3 tres, tria tertius3 ter terni, -ae, -a
4 quattuor quartus3 quater  
5 quinque quintus3 quinquies  
6 sex sextus3 sexies  
7 septem septimus3 stb:-ies  
8 octo octavus3    
9 novem nonus3    
10 decem decimus3 decies deni,-ae,-a
11 undecim undecimus3   duodeni,-ae,-a
12 duodecim duodecimus3    
13 tredecim      
14 quattuordecim      
15 quindecim      
16 sedecim      
17 septendecim      
18 duodeviginti      
19 undeviginti      
20 viginti vicesimus3    
21 unum et viginti      
28 duodetriginta      
29 undetriginta      
30 triginta tricesimus3    
40 quadraginta quadragesimus3    
50 quinquaginta quinquagesimus3    
60 sexaginta sexagesimus3    
70 septuaginta septuagesimus3    
80 octoginta octogesimus3    
90 nonaginta nonagesimus3    
100 centum centesimus3    
123 centum viginti tres      
200 ducenti,-ae,-a3 ducentesimus3    
300 trecenti,-ae,-a3 trecentesimus3    
400 quadringenti3      
500 quingenti3      
600 sescenti3      
700 septingenti3      
800 octingenti3      
900 nongenti3 nongentesimus3    
1000 mille millesimus3    
2000 duo milia bis millesimus3    
10000 decem milia      
100000 centum milia      

NB (Nota bene! – Jól jegyezd meg!):

  • Az egynél nagyobb tőszámok után mindig többes számban áll a főnév! Pl. duae costae, tria ossa
  • A sorszámnév szinte mindig a jelzett főnév után áll, háromvégű melléknévként viselkedik: costa prima, vertebra septima.
  • A tőszámnevek ragozható alakjait a táblázatok tartalmazzák.
  • A tőszámnevek közül 200-tól a számnevek ragozhatóak.
  • A több ezret jelentő milia ragozható. (Az egy ezret jelentő mille ragozhatatlan!)
Nom unus     una     unum duo     duae     duo tres     tria
Acc. unum     unam     unum duos     duas     duo tres     tria
gen.     unius     duoru   duarum   duorum     trium    
dat.     uni     duobus   duabus   duobus     tribus    
abl. uno     una     uno duobus   duabus   duobus     tribus    
Nom ducenti     ducentae     ducenta milia
Acc. ducentos     ducentas     ducenta milia
gen. ducentorum     ducentarum     ducentorum milium
dat. ducentis milibus
abl. ducentis milibus