Gabriel García Márquez: Száz év magány

nyomtatáshoz pdf formátumban

Az íróról

A latin amerikai irodalom a XX. század hatvanas-hetvenes éveitől került az irodalmi érdeklődés előterébe. A gyarmati függésből felszabadulva, az itt élő népek kialakították irodalmuk a spanyol irodalomtól független, sajátos arculatát. Felelevenítették az indián őslakosok, a négerek és meszticek világát, kultúráját, az ősi mítoszkincs, a rítusok és legendák fontos elemei lettek az itteni szépprózának.

Szótárak

nyomtatáshoz letölthető pdf formátumban innen

Az egynyelvű szótárak ismerete

Szótárnak nevezzük az olyan írásművet, amelynek a témája az egyes szavakhoz kapcsolódó ismeretek, elsősorban a szavak jelentése, és amely szavak sorrendje a szavak betűrendjében van kialakítva. Szótárak: Szócikkek, nyelvészeti segédeszközök, valamilyen szempont szerinti rendszerezése. (címszavak, szócikkek)

Célja: gyakorlati (a két- vagy többnyelvű szótárak) és tudományos (egynyelvű) - kézikönyv!

Alakzatok

Alakzat
(lat. figura, gör. szkhéma)

A klasszikus és modern retorika egyik alapkategóriája. Nyelvi átalakító eljárás eredménye: a hangsoroknak, jelentéseknek, mondat- és szövegszerkezeteknek az expresszivitás érdekében történő megváltoztatása. A klasszikus és modern retorika standard modellje négy átalakító eljárást tart számon.

  1. 1. adjekció (bővítés, hozzátoldás);
  2. paralelizmus (párhuzam)

    szerkezeti párhuzam: az egymás után következő sorok ugyanolyan szerkezetűek

Katona József

Katona József (1791-1830)

nyomtatáshoz a szöveg pdf változata letölthető innen

1791. november 11-én született Kecskeméten; iparos család sarja.

(A város szülötte Kelemen László is, a magyar színháztörténet nagy alakja.)

1798–1802 a kecskeméti római katolikus iskolában végzi az elemi osztályokat.

1802–1804, utána 1805-1807 a pesti és a kecskeméti piaristáknál gimnáziumi évek.

1807–1808 a szegedi piaristáknál filozófiát tanul (egyetemi előkészítő)

Jókai Mór

Jókai Mór (1825-1904)

1825. Révkomárom, nemesi, értelmiségi család

  • neve: Ásvay Jókay Móric
  • (Tóth Lőrinc, írótársa nevezte először Mór-nak, majd később Petőfi beszéli rá erre a névhasználatra)
  • apja: Ásvay Jókay József hites ügyvéd és árvagyám, "az árvák megmentője"
  • anyja: Pulay Mária
  • testvérei: Károly és Eszter.

1831. elemi iskolák Révkomárom – csodagyereknek tartják

1835 – 1837. Pozsony – cseregyermekként Zsigmondy Sámuel evangélikus líceumi tanárhoz kerül kosztra-kvártélyra, és a líceumban tanul, kitűnően.

Vajda János

nyomtatáshoz pdf formátumban letölthető innen

Vajda János (1827-1897)

Pesten született, 1827. május 7-én.

Apja, Vajda Endre feltehetően Kulcsár István lapszerkesztő szolgálatában állt Pesten, itt vette feleségül Veleczky Lídia szobalányt, s itt született fiuk.

Rövidesen a Fejér megyei Válra költöztek, ahol az apa az Ürményi-család birtokán főerdész volt. Így a költő gyermekkorát a mindig idillinek látott, községtől távoli erdészházban töltötte.

Oldalak

Feliratkozás sirály.net RSS csatornájára