Vízözön

nyomtatáshoz pdf formátumban letölthető innen

6,5 És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.

6,6 Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében.

6,7 És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem.

Máté evangéliuma

nyomtatáshoz pdf formátumban letölthető innen

Mt 1

Mt 1.1 Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségtáblája.

Mt 1.2 Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit.

Mt 1.3 Júdának született Perec és Szerach, Támártól. Perec nemzette Hecromot, Hecrom nemzette Aramot.

Mt 1.4 Aram nemzette Aminadabot, Aminadab nemzette Nachsont, Nachson nemzette Salmont.

Lukács evangéliuma

nyomtatáshoz pdf formátumban letölthető innen

Lk 1.1 Mivel már sokan megkísérelték, hogy a köztünk beteljesedett eseményeket leírják, úgy,

Lk 1.2 ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az Igének,

Lk 1.3 jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil,

Lk 1.4 hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanok, amelyekre tanítottak.

Bűneset

nyomtatáshoz pdf formátumban letölthető innen

2,25 Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala.

 

3,1 A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?

3,2 És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;

Teremtés

nyomtatáshoz pdf formátumban letölthető innen

Teremtés

1,1 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

1,2 A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.

1,3 És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.

1,4 És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.

Oldalak

Feliratkozás sirály.net RSS csatornájára