Ady Endre

Ady Endre életrajza

Ady Endre életrajza

Ady Endre

6 minute read

  1. Érmindszenten (ma Románia) született egy elszegényedett nemesi családban. apja: Ady Lőrinc, kisparaszti gazdálkodó; anyja: Pásztor Mária, református lelkipásztorok leszármazottja; öccse: Ady Lajos, aki magyar-latin szakos tanárként ábrándos nyelvészkedéssel nevüket Ond vezér nevéből eredeztette, 1923-ban ő írta az első Ady-életrajzot. Tanulmányai az érmindszenti református elemi iskola 1888-ban a nagykárolyi piarista gimnázium. (belelát az egyház munkájába, későbbi antiklerikális megnyilvánulásainak oka) 1892-től a zilahi Wesselényi Református Kollégium diákja