hivatalos

A hivatalos stílus

A hivatalos stílus

6 minute read

A hivatalos stílus STÍLUSRÉTEG– a beszéd és az írás meghatározott területén jellemzően használt nyelvi kifejező eszközök rendszere, illetve az ezek használatát szabályozó törvényszerűségek összessége. Irodalmi és köznyelvünkben a következő stílusrétegeket különböztetjük meg: Az írásbeli közlés és kifejezés stílusai: tudományos stílus a tudományos művek (monográfia, tanulmány, tudományos cikk, referátum, korreferátum, recenzió stb.) jellemző stílusa. A tudomány célja a valóság törvényeinek, összefüggéseinek világos és egyértelmű megismertetése érvelő bizonyítással. Ennek megfelelően a tudományos stílusból az érzelmi és festői hatású nyelvi elemek szinte teljesen hiányoznak.