Katona József

6 minute read

Előzménye Históriai tény, hogy II. András távollétében főúri összeesküvők 1213. szeptember 28-án a pilisi erdőben megölték Gertrúd királynét; síremlékét meg is találták a pilisszentkereszti cisztercita apátság területén. Hans Sachs XVI. századi német író volt az első szépirodalmi feldolgozó, de írt drámát a Katona-kortárs, osztrák Grillparzer és Kisfaludy is. Katona a különböző történeti felfogásokat koncepciójának megfelelően egyesítette. * Pray György szerint a királyné ártatlan, politikai összeesküvés áldozata lett. * A Kézai-krónika szerint bűnös a királyné, és erőszakos csábítás is történt.

Katona József életrajza

Katona József életrajza

Katona József

3 minute read

Katona József (1791-1830) november 11-én született Kecskeméten; iparos család sarja. (A város szülötte Kelemen László is, a magyar színháztörténet nagy alakja.) 1798–1802 a kecskeméti római katolikus iskolában végzi az elemi osztályokat. 1802–1804, utána 1805-1807 a pesti és a kecskeméti piaristáknál gimnáziumi évek. 1807–1808 a szegedi piaristáknál filozófiát tanul (egyetemi előkészítő) Salamon József Vazul a tanára, aki kialakítja Katona történelmi nézeteit. a történelmet ettől kezdve kritikával szemléli 1808–1809 pesti egyetem előkészítő filozófiai osztályába jár 1810–13 jogot hallgat Pesten történelem és a színház érdekli 1811-től a Második Pesti Magyar Játékszíni Társaság segédszínésze, Békési József néven darabokat fordít, dramatizál (Shakespeare, Lessing, Schiller darabjait fordítja).