memoriter

1 minute read

Latin memoriterek Martialis *Laudat, amat, cantat nostros mea Roma libellos,**meque sinus omnes, me manus omnis habet.**ecce rubet quidam, pallet, stupet, oscitat, odit.**hoc volo: nunc nobis carmina nostra placent.*Cicero Ō tempora, ō mōrēs! Senātus haec intellegit, cōnsul videt; hic tamen vīvit. Vīvit? immō vērō etiam in senātum venit, fit pūblicī cōnsiliī particeps, notat et dēsignat oculīs ad caedem ūnum quemque nostrum. Nōs autem fortēs virī satis facere reī pūblicae vidēmur, sī istīus furōrem ac tēla vītēmus.