Vízözön

Vízözön

Biblia - Vízözön

Biblia - Vízözön

8 minute read

Vízözön 6,5 És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. 6,6 Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. 6,7 És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem. 6,8 De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.