Móricz Zsigmond életrajza

Móricz Zsigmond életrajza

Móricz Zsigmond

3 minute read

Móricz Zsigmond (1879-1942)

*“Nyugat csapatjának keleti zászlója,* Mi nagy csatázásunk nagy igazolója.

*S ha a lehetetlent nem tudtuk lebírni,* Volt egy szent szándékunk: gyönyörűket írni."

(Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz)

1908: Hét krajcár (1909: kötet is ezzel a címmel)

Élete, családja, élményei

Tiszacsécse (“tündérsziget”) - Prügy (“a feledhetetlen szenvedések évei”) - Debrecen (Légy jó mindhalálig) - Sárospatak (Kamaszok) - Kisújszállás (Forr a bor) - Debrecen - Pest - Leányfalu (Életem regénye, 1938)

Felesége

Holics Eugénia ~ Janka (1905-25) (a szenvedő, gyötrő, aggodalmas, féltékeny, puritán nőalakok modellje); Simonyi Mária (1926-37)

Újságok, folyóiratok

Újság (1903), Nyugat (1908-tól, majd 1929-33 között mint szerkesztő), Pesti Napló (több regényét közölte folytatásban), Kelet Népe (1939-től haláláig)

Parasztábrázolásának újszerűsége

(Előzmények: Mikszáth, Gárdonyi, Tömörkény parasztábrázolása és a századvégi novella)

 • új látásmód: szakít az idilli faluképpel
 • novelláiban nem nélkülözi az anekdotikus elemet, de a poénszerű zárlatot egy-két mondattal megtoldja
 • személyesség - az író érdekelt a cselekményben, azonosul a hőseivel, így a rejtett indítékok megmutatására képes
 • az ösztönös és a tudatos hajtóerők bemutatása (naturalizmus)
 • a falu társadalmi tagozódásának s a társadalmi helyzetnek megfelelő családi normarendszerek bemutatása
 • a hétköznapi történetnek szimbolikus jelentést ad
 • szereplői beszédével rendkívüli módon, egyénítetten jellemző; népies szóhasználat (a tájnyelvi kiejtésnek fonetikus írással való érzékeltetése)

Művészetének erőssége

 • az elbeszélésmód közvetlensége, természetessége
 • spontán mesélőkedve
 • a kompozíció drámai kialakítására való készség, drámai sűrítés

A harmincas évek közepén a népi írók mozgalmának ihletője, szervezője.

A jövő letéteményesének a falut, a magyar parasztot tekintik.

A gondok-bajok dokumentumszerűen pontos írói ábrázolásának műfaja: az irodalmi szociográfia

Móricz világában a paraszt, a népi őserő bemutatása mellett ott van

 • a kisváros (Ilosva, Zsarátnok),
 • a városi szegénység (Csibe-novellák),
 • a háború (Kis Samu Jóska, Szegény emberek),
 • a dzsentri (Úri muri), a történelem (Báthory és Bethlen)

Pályája

1919-ig

Regények

 • Sárarany (1910) Turi Dani - “Dúvad” - őserő, kielégíthetetlen testi vágy - értelmetlen tett - az érték, a tehetség pusztulása
 • Az Isten háta mögött (1911) főszereplője Veres Pálné - “a magyar Bovaryné” - tragikomikus hősnő
 • A fáklya (1917) főhőse, Matolcsy Miklós nagy tervei megalkuvásba torkollnak. A könyv végén a tűzvész (Ökörító!) valóságos és szimbolikus: “Elvégeztetett, de semmi sem tisztáztatott."

Novellák

 • Judith és Eszter (büszkeség és sértettség - a családon belüli vagyoni különbség - személyesség)
 • Tragédia (Kis János - Sarudi) Szegény emberek - a szabadságos katona tudatzavara “Teremtő isten, ez az ember nem tiszta!"

1919-1933

 • Légy jó mindhalálig (1920)

 • Tündérkert (1921-22): a két fejedelemn Báthory és Bethlen alakjában: a forradalmi út és a reformok; a szélsőséges radikalizmus és a pozitív építőmunka szembeállítása (Ady Móricz ?) Sem Báthory, sem Bethlen nem teljes személyiség: Báthory kihívja a sorsot maga ellen, bethlen alkalmazkodik hozzá; Báthory kiéli, Bethlen elfojtja szenvedélyeit

 • A trilógia másik két része: A nagy fejedelem (1927)

 • A nap árnyéka (1934)

 • Együtt: Erdély (1935)

 • A dzsentri tegnapja: Kivilágos kivirradtig (1924) Ideje: 1898. december 26.

 • Úri muri (1927) Időtartama: 4 nap 1896-ban Szakhmáry Zoltán, Rozika, Csörgheő Csuli, Borbíró, Lekenczey, “a szent tűz”

 • Rokonok (1932) A dzsentriből való kiábrándulás regénye “A kecske is jóllakjék, a káposzta is megmaradjon” “Zs. v.” - “a rokonságok és a panamák lápvilága”

  • Kopjáss “hasznavehető” emberré válik, “meglövi magát”; Lina - Magdaléna
 • Barbárok (1931) Balladaszerű elbeszélés, drámaiság; Bodri juhász és a veres juhász; a rézveretes szíj; az önfeládozó hűségű feleség

Utolsó évtizede

 • A boldog ember (1935) - Joó György (az irodalmi szociográfia egyik alapkönyve) Hőse - Móricz rokona - nem lázadó hős, a munka, az élniakarás példája A boldog idő: a századelő
 • A Csibe-novellák és az Árvácska (1940) c. regénye hőse fogadott leánya (Csöre, Pösze; Dudásék, Szennyesék, Verőék; - tűz)
 • Betyárregényei: Betyár (1936), Rózsa Sándor a lovát ugratja (1941), Rózsa Sándor összevonja (1942)