Ugrás a tartalomra
 1. Blog/
 2. Magyar irodalom/

Babits: Jónás könyve

·3 perc· 0 · 0 ·
magyar fakt Babits Mihály Jónás könyve
 Author
tanár
Tartalomjegyzék

Babits: Jónás könyve - 1938 (elbeszélő költemény)
#

Babitsról:
#

 • Nyégyesy-szeminárium, Nyugat főszerkesztő, gégerák
 • költészetének ált. jellemzői: filozófiai érdeklődés, objektivitás, a lírai én háttérbe húzódása – tárgyiasabb hang, esztétizáló, klasszicizáló hajlam, szec., szimb, imp., exp., formafegyelem & formai igényesség, közéleti feladatvállalás
 • műfordítások & irodalomtörténet
 • bibliai hagyomány
 • archaikus jelleg: műfaj
 • hangnem: ironikus / tragikomikus – modern – újszerűség, korszerűség
  • eltérés a bibliától: történetbeli eltérések (pl. nem ő vállalja hogy vessék a tengerbe, hanem elbújik; Ninive: a bibliában megtér, itt nem hallgatnak rá, stb)
 • alap:
  • eltérés a konfliktus megoldásától – többletjelentés
  • eltérés a hangvételben: Ø emelkedett, patetikus – irónia + naturalisztikus leírások
  • eltérés az értelmezésben: a bibliában Jónás végrehajtja a küldetést, itt alulmarad & szánalmas figura

a mű értelmezése
#

 • téma: költői szerepvállalás: a „próféta költő”
 • korábbi hagyományok: Petőfi, stb
 • korábbi szerepvállalásról szóló Babits versek: A lírikus epilógja, Cigány a siralomházban, Mint különös hírmondó, stb.
 • Babits küzdelme a költői szereppel – fő kérdése: mi az írástudók felelőssége?
  • erkölcs & igazság
  • Jónás imája: kilép Jónás szerepéből – E/1.: az írástudó
 • fontos mondanivaló: nem lehet elszökni a „küldetés” elől – de mégsem lehet végrehajtani (paradoxon)
 • keletkezéstörténet – betegség, 1938-as történelem együtt (a művész tehet-e vmit az erőszak megfékezése ellen) – aktuális jelentés is – a példázat végikövetkeztetése az írót segíti hozzá ahhoz, hogy eldöntse, hogyan cselekedjen & egyúttal ki is fejezi, hogy mit kell tenniük a próféta-szerepre rendelteknek

történet
#

  1. rész: Jónás megmenekülése a küldetés elől – hajó – erőteljes a durvaságnak, erőszaknak a megjelenése (1938-ban többletjelentés) – megteremtődik az alaphangulat; Jónás figurája: még nem komikus – inkább szánandó
  1. rész: a cethal gyomrában – az úr úgy menti meg jónást, hogy közben megbünteti – be kell látnia, hogy teljesítenie kell a feladatát – szenvedés – Jónás könyörgése – a költő gondolatai
  1. rész: Ninive – ~ labirintus – “eltévedés” motívum – árusok: Ø hatás; színészek: meghökkennek, asszonyok megérzik; királynál: megalázzák – elmenekül – bosszút vár az Istentől, de nem történik semmi
  1. rész: Jónás & az Úr párbeszéde – az úr válaszai: lekicsinyli a költőt

Jónás figurája
#

 • groteszk – gyáva, menekül az úr & saját lelkiismerete elől is
 • nevetséges & szánalmas egyszerre
 • felismeri hogy nincs menekvés a felelősségvállalás kötelezettsége alól
 • teljesíti a parancsot, de nem fogadják el, hanem nevetségessé teszik – harag – Istent is vádolja

az Úr figurája
#

 • a 4. részben megpróbálja elmagyarázni az indítékait – értelmet ad a bibliai cselekménytől való eltérésnek
 • emberibb, megbocsájtó

Elbeszélői hang, nyelvi megalkotottság
#

 • Biblia – hangsúlyos a képes beszéd, jelképek – ebben a műben is megmarad – + korabeli értelmezések (Ninive – Európa, Németország, stb. – cethal: belső vívódás stb)
 • példázat – fontos bibliai műfaj – itt: konkrét példázat: tök/ Úr beszéde – de maga az egész mű tulajdonképpen egy példázat: a küldetést nem lehet elkerülni
 • a Biblia archaikus stílusa – sajátos elemek: pl. figura etimologica, alliteráció (“kárlomlok, könyörgök a koporsómnak torkából”), gondolatritmus, régies szavak, régies nyelvi formák stb.
 • – az archaikus stílus emelkedett hangnemet ad a szövegnek – de ezek mellett modern szavak / profán, köznapi nyelvhasználat is
 • Ø homogén hangnem: patetikus & ironikus egyszerre
 • – humor forrása: a kétféle hangnem kontrasztja & Jónás figurája

(lezárás)
#

 • ez a mű tekinthető a babitsi életmű lezárásának (+a költői feladatról, szerepvállalásról szól) – Jónás figurája ~ a költő alakmása: ~ szellemi önéletrajz: a költői szereppel való küzdelem
 • – Jónás imája: megtörténik benne az azonosítás Jónás figurája és a költő saját maga között
 • egyértelmű következtetés: a prófétaszerepet vállalni kell, az „írástudó” embereknek kötelessége a harc a kegyetlenség, embertelenség ellen – vétkesek közt cinkos blabla
 • sok minden kapcsolja a Jónás könyvéhez (visszautalások, ua. motívumok/elemek, ua. szereplők, Bibliai utalások, stb.)

Related

Alakzatok
·2 perc· 0 · 0
magyar fakt alakzat
Ajánlott olvasmányok
·1 perc· 0 · 0
magyar fakt ajánlott
A hivatalos stílus
·6 perc· 0 · 0
magyar fakt hivatalos
A detektívtörténet anatómiája
·3 perc· 0 · 0
magyar fakt detektívtörténet
Babits Mihály életrajza
·7 perc· 0 · 0
magyar életrajz Babits Mihály
Bábel
·1 perc· 0 · 0
magyar Biblia Bábel