Ugrás a tartalomra
  1. Blog/

A számnevek (nomen numirela)

·2 perc· 0 · 0 ·
latin nyelvtan számnevek
 Author
tanár
Tőszámnév
(cardinalia)
Sorszámnév
(ordinalia)
Szorzószámnév
(adverbia numeralia)
Osztószámnév
(distributiva)
1 unus, una, unum primus,-a,-um semel singuli,-ae,-a
2 duo, duae, duo secundus3 bis bini, -ae,-a
3 tres, tria tertius3 ter terni, -ae, -a
4 quattuor quartus3 quater
5 quinque quintus3 quinquies
6 sex sextus3 sexies
7 septem septimus3 stb:-ies
8 octo octavus3
9 novem nonus3
10 decem decimus3 decies deni,-ae,-a
11 undecim undecimus3 duodeni,-ae,-a
12 duodecim duodecimus3
13 tredecim
14 quattuordecim
15 quindecim
16 sedecim
17 septendecim
18 duodeviginti
19 undeviginti
20 viginti vicesimus3
21 unum et viginti
28 duodetriginta
29 undetriginta
30 triginta tricesimus3
40 quadraginta quadragesimus3
50 quinquaginta quinquagesimus3
60 sexaginta sexagesimus3
70 septuaginta septuagesimus3
80 octoginta octogesimus3
90 nonaginta nonagesimus3
100 centum centesimus3
123 centum viginti tres
200 ducenti,-ae,-a3 ducentesimus3
300 trecenti,-ae,-a3 trecentesimus3
400 quadringenti3
500 quingenti3
600 sescenti3
700 septingenti3
800 octingenti3
900 nongenti3 nongentesimus3
1000 mille millesimus3
2000 duo milia bis millesimus3
10000 decem milia
100000 centum milia

NB (Nota bene! – Jól jegyezd meg!):

  • Az egynél nagyobb tőszámok után mindig többes számban áll a főnév! Pl. duae costae, tria ossa
  • A sorszámnév szinte mindig a jelzett főnév után áll, háromvégű melléknévként viselkedik: costa prima, vertebra septima.
  • A tőszámnevek ragozható alakjait a táblázatok tartalmazzák.
  • A tőszámnevek közül 200-tól a számnevek ragozhatóak.
  • A több ezret jelentő milia ragozható. (Az egy ezret jelentő mille ragozhatatlan!)
Nom unus una unum duo duae duo tres tria
Acc. unum unam unum duos duas duo tres tria
gen. unius duoru duarum duorum trium
dat. uni duobus duabus duobus tribus
abl. uno una uno duobus duabus duobus tribus
Nom ducenti ducentae ducenta milia
Acc. ducentos ducentas ducenta milia
gen. ducentorum ducentarum ducentorum milium
dat. ducentis milibus
abl. ducentis milibus

Related

Gyakorló mondatok
·1 perc· 0 · 0
latin nyelvtan gyakorlás
Ragozási táblázatok
·3 perc· 0 · 0
latin nyelvtan ragozás
hasznos táblázatok
·1 perc· 0 · 0
latin nyelvtan hasznos
Mondatrövidítő szerkezetek
·6 perc· 0 · 0
latin nyelvtan szerkezetek
Latin névmások
·2 perc· 0 · 0
latin nyelvtan névmás
Igenevek
·3 perc· 0 · 0
latin nyelvtan igenevek