Ugrás a tartalomra
  1. Blog/

Latin névmások

·2 perc· 0 · 0 ·
latin nyelvtan névmás
 Author
tanár

I. Közelre mutató névmás (ez)

Sing. Plur.
Nom. hic, haec, hoc hi, hae, haec
Acc. hunc, hanc, hoc hos, has, haec
Gen. huius horum, harum, horum
Dat. huic his
Abl. hoc, hac, hoc his

II. Távolra mutató névmások (az)

Sing. Plur.
Nom. ille, illa, illud illi, illae, illa
Acc. illum, illam, illud illos, illas, illa
Gen. illius illorum, illarum, illorum
Dat. illi illis
Abl. Illo, illa, illo illis

III. Meghatározó névmás (ő maga)

Sing. Plur.
Nom. ipse, ipsa, ipsum ipsi, ipsae, ipsa
Acc. ipsum, ipsam, ipsum ipsos, ipsas, ipsa
Gen. ipsius ipsorum, ipsarum, ipsorum
Dat. ipsi ipsis
Abl. ipso, ipsa, ipso ipsis

IV. Meghatározó névmás (ugyanaz)

Sing. Plur.
Nom. idem, eadem, idem iidem, eaedem, eadem
Acc. eundem, eandam, idem eosdem, easdem, eadem
Gen. eiusdem eorundem, earundem, eorundem
Dat. eidem eisdem / iisdem
Abl. eodem, eadem, eodem eisdem / iisdem

V. Meghatározó névmás (ő, az)

Sing. Plur.
Nom. is, ea, id ii, eae, ea
Acc. eum, eam, id eos, eas, ea
Gen. eius eorum, earum, eorum
Dat. ei iis / eis
Abl. eo, ea, eo iis / eis

VI. Vonatkozó névmás (aki, ami)

Sing. Plur.
Nom. qui, quae, quod qui, quae, quae
Acc. quem, quam, quod quos, quas, quae
Gen. cuius quorum, quarum, quorum
Dat. cui quibus
Abl. quo, qua, quo quibus

VII. Személyes névmás

SINGULARIS
Nom. ego
(én)
tu
(te)
is, ea, id
(ő)
Acc. me
(engem)
te
(téged)
eum, eam, id
(őt)
Gen. mei
(rólam, irántam)
tui
(irántad, rólad)
eius
(annak a ...)
Dat. mihi
(nekem)
tibi
(neked)
ei
(neki)
Abl. me
(tőlem)
te
(tőled)
eo, ea, eo
(tőle)
PLURALIS
Nom. nos
(mi)
vos
(ti)
ii, eae, ea
(ők)
Acc. nos
(minket)
vos
(titeket)
eos, eas, ea
(őket)
Gen. nostri (rólunk)
nostrum (közülünk)
vestri (rólatok)
vestrum (közületek)
eorum, earum, eorum (azoknak a ...)
Dat. nobis
(nekünk)
vobis
(nektek)
iis / eis
(nekik)
Abl. nobis
(rólunk)
vobis
(tőletek)
iis / eis
(tőlük)

VIII. Visszaható névmás

SINGULARIS – PLURALIS
Nom.
Acc. se (magát, magukat)
Gen. sui (maga iránt, maguk iránt)
Dat. sibi (magának, maguknak)
Abl. se (magától, maguktól)

IX. Birtokos névmás

Sing. Plur.
1 meus 3
(enyém, az én ...m)
noster, nostra, nostrum
(mienk, a mi...nk)
2 tuus 3
(tied, a te ...d)
vester, vestra, vestrum
(tietek, a ti ...tok)
3 suus 3
(övé, az ő ...ja)
suus 3
(övék, az ő ...juk)

X. Néhány kérdő névmás

Quis, Quid Ki? Mi?
Qui, Quae, Quod Milyen? Melyik? Miféle?
Uter? Utra? Utrum? Melyik a kettő közül?
Qualis? Quale? Milyen?
Quantus? Quanta? Quantum? Mekkora?
Quot? (indeclinabilis) Hány?

Related

Igenevek
·3 perc· 0 · 0
latin nyelvtan igenevek
Szótárak
·7 perc· 0 · 0
magyar fakt szótár
Katona József: Bánk bán
·6 perc· 0 · 0
magyar fakt Katona József Bánk bán
Gabriel García Márquez: Száz év magány
·16 perc· 0 · 0
magyar fakt Gabriel García Márquez Száz év magány
Babits: Jónás könyve
·3 perc· 0 · 0
magyar fakt Babits Mihály Jónás könyve
Alakzatok
·2 perc· 0 · 0
magyar fakt alakzat