Ugrás a tartalomra
  1. Blog/
  2. Magyar irodalom/
  3. Érted. - Érted? - 2023/
  4. Ha lehet, inkább magyarul/

Ha lehet, inkább magyarul! - megoldás

·1 perc· 0 · 0 ·
magyar mesterprogram megoldás
 Author
tanár
Tartalomjegyzék
nyelvhelyesség - This article is part of a series.
Part : This Article

A leggyakoribb nyelvhasználati esetek szerepelnek a táblázatban. Érdemes a feladat ellenőrzése után megbeszélni a gyerekekkel, hogy célszerű a magyar megfelelőt használni az idegen szavak helyett.

A nyelv változik, az informatika nyelve már szakszóként alkalmazza a „kiexportál” szóalakot.

Töltsd ki a táblázatot!
#

gyakori szóalak helyes alak magyar megfelelő
áttranszformál transzformál átalakít
beimportál importál behoz
beintegrál(ódik) integrál(ódik) betagozódik
beinvesztál invesztál befektet, valamibe beruház
eldeformál deformál alaktalanná tesz
elszeparál szeparál elkülönít, elválaszt
hozzáapplikál applikál hozzáilleszt
kidisszidál disszidál kivándorol
kiexportál exportál kivisz, kiszállít
ledegradál degradál lefokoz
ledesztillál desztillál lepárol
leredukál redukál (le)csökken
összekombinál kombinál összekever
nyelvhelyesség - This article is part of a series.
Part : This Article

Related

Igekötők és toldalékok - megoldás
·1 perc· 0 · 0
magyar mesterprogram megoldás
Melyik a sok közül? - megoldás
·1 perc· 0 · 0
magyar mesterprogram megoldás
Kavalkád - megoldás
·1 perc· 0 · 0
magyar mesterprogram megoldás
Nyelvhelyesség - megoldás
·2 perc· 0 · 0
magyar mesterprogram megoldás
Az étkezés - megoldás
·2 perc· 0 · 0
magyar mesterprogram megoldás
Elnézést, sajnálom vagy bocsánat? - megoldás
·2 perc· 0 · 0
magyar mesterprogram megoldás